يا غفار
امروز مثلا روز ماست.روز جهانی ارتباطات!اونوقت توی دانشگاه ما که ميگن بهترينه و بين الملليه
وکلی جوون از همه جا بی خبر پشت کنکوری ارزو دارند تا فقط يه بار از زير اون سر در رويايی رد بشن و ...حتی يه تيکه کاغذ آ۴ به ديوار نزده بودند که بابا روز نداشته تان مبارک!!!!!!!!!!!
هر چند احتمالا از اين کار تکراری خسته شدند و خواستن تنوع ايجاد بشه!
بی خيال بابا مملکت رو داره آب می بره.اونوقت ما...

فقط به فکر ساختن خودتون باشيد که از اين نمد کلاهی بهتون نمی رسه!