يا حق
امروز آخرين روز ترم بود.بلاخره ترم ۶ هم تموم شد!باورم نميشه که فقط يه سال ديگه مونده باشه!روزی که اومديم سرشار از عشق و هيجان بوديم.و دلمون ميخواست دنيا رو عوض کنيم!
حالا بعد از ۳ سال وقتی به بچه ها نگاه ميکنم ميبينم که خيلی ها دغدغه هاشون عوض شده.
از اون همه شور و نشاط ديگه خبری نيست.هر کی سرش توی لاک خودشه.بعضی ها روز شماری ميکنند که زودتر تموم بشه و فرار کنند!
اما من...
هنوز هم عاشقم!مثل روز اول!شايد به نظر مسخره بياد.اما من تازه خودم رو پيدا کردم.چه جوری يه دفعه چشامو به روی همه چيز ببندم؟؟؟؟؟؟؟
امروز خيلی دلم گرفته!آرزو کردم که ای کاش هرگز بزرگ نمی شدم!