شکرنعمت
ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤ : توسط :

خدایا:

تو را همچون فرزند بزرگ حسین بن علی ، سپاس میگزارم که دشمنان مرا از میان احمق ها برگزیدی که چند دشمن ابله ، نعمتی است که خداوند تنها به بندگان خاصش عطا می کند

 

دکتر علی شریعتی