سفر به سرزمين نور

صبح که می شود پا به حرم پيامبر می گذاری . اينجا فقط چند ساعت در روز برای ورود زنان باز است و بعد هم محترمانه آنها را بيرون می کنند.!
قبر پيامبر در کنار ابوبکر و عمر يک دنيا حرف برای گفتن دارد. در کنار قبر پيامبر خانه ساده حضرت زهرا تو را تا خدا بالا می برد. آرام می نشينی و راز دلت را با رسولت می گويی. از جفاهايی که بر تو و مسلمانان ديگر رفته به رحمه للعالمين شکوه می کنی.بعد از زيارت مرقد به کنار ستون توبه می روی. در محوطه حرم ۷ ستون توبه- سرير- عايشه- حنانه-وفود- حرس و مخلقه وجود دارد. سمت راست ستون توبه منبر و محراب پيامبر قرار دارد.
کم کم شرطه ها سر می رسند تا حرم را خالی کنند .خيلی ها به نماز می ايستند. می گويند اينجا اگر کسی به نماز بايستد بيرونش نمی کنند حتی اگر چند ساعت طول بکشد!
روزهای بعد به ديدار مساجد سبعه(فتح- علی بن ابيطالب- حضرت زهرا- سلمان- ابوبکر-عثمان وقبا) و کوه احد می رويم.
چقدر در اين چند روزه قشنگ زندگی کرده ام. در کنار رسول خدا- بقيع- بين الحرمين و چقدر سريع يک هفته حضورمان در اينجا به پايان می رسد. روز وداع فرا می رسد . غمی بر دل سنگينی می کند و اشتياقی جان را شعله ور می کند.اشتياق ديدار کعبه دوست.
برای آخرين زيارت می رويم و اينک همه در لباس فرشتگان سوار براتوبوسها می شوند...
به سوی ميقات...

/ 1 نظر / 3 بازدید

salam be maa ham sar bezanin