بی دلیل

 

او که بی دلیل

مرا به در آمدن آفتاب امید می دهد

ابله دلسوز ساده ای است

که نمی داند

نومیدی سرآغاز دانایی است

 

حالا مهم نیست که تشنه به رویای آب می میریم

از خانه که می آیی

یک دستمال سفید، پاکتی سیگار ،گزینه شعر فروغ

و تحملی طولانی بیاور

احتمال گریستن ما بسیار است

 

                                                                              "سید علی صالحی"

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
یوز آسیایی

بسیار عالی!...