دنیای خالی

به خاطر مردم است که می گویم

گوش هایت را کمی نزدیک دهانم بیار،

دنیادارد از شعرهای عاشقانه تهی می شود

و مردم نمی دانند

چگونه می شود بی هیچ واژه ای

کسی را که این همه دور است

این همه دوست داشت ...

 

 "لیلا کردبچه"

/ 1 نظر / 36 بازدید
یوز آسیایی

[تایید]