پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

يا حق آواز خوش هزار تقديم تو باد                         سرسبزتزين بهار تقديم تو باد گويند که لحظه ای است روئيدن عشق                                                      آن لحظه هزار ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 39 بازدید