پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

                                                                              کسی یک عدد آشنا(پارتی)درست و حسابی در وزارت نفت ندارد؟                       در صورت معرفی مژدگانی قابل توجهی دریافت خواهید کرد..
/ 5 نظر / 20 بازدید