پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

گاهی برای رسيدن به خدا بايد از پل گناه گذشت...

                              هو اللطیف پسر نوح به خواستگاری دختر هابیل رفت.دختر هابیل جوابش کرد و گفت: نه! هرگز.همسری ام را سزاوار نیستی.تو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 74 بازدید