پست های ارسال شده در آبان سال 1387

       حالا که آمده ای      حافظ درست گفته است     یوسف گمگشته من                                                                     محمد رضا عبدالملکیان
/ 7 نظر / 19 بازدید

ناگهان چقدر زود دیر می شود...

                                    وقتی تو نیستی      نه هستهای ما چونان که بایدند نه بایدها....      هر روز بی تو روز مباداست...               جایت همیشه خالی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 30 بازدید