پست های ارسال شده در آدر سال 1387

سیب سرخ حوا

                                             مهر حوا که به دل آدم افتاد                                        خدا آسمان ها را آذین بست                                         ودعا کرد آنها کنارهم خوشبخت ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 21 بازدید