پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

تو با عطر یاسهای بنفش آمده ای معلم من

                                                          از میان همه ماههای سال اردیبهشت انگار بیشتر بوی بهار و شکفتگی می دهد. شاید هم علتش روئیدن گلهای ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 107 بازدید