پست های ارسال شده در دی سال 1388

سه شنبه چرا تلخ و بی حوصله؟

           سه شنبه                         چرا تلخ و بی حوصله؟        سه شنبه                         چرا این همه فاصله؟          سه شنبه                         چه سنگین! چه سر ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 71 بازدید