پست های ارسال شده در دی سال 1389

خدایا چی میشه برف بیاد؟

                               سیاهی بود و ستاره ای                               هستی بود و زمزمه ای                               من بود و تویی                               نماز و محرابی                                                                     (سهراب)        تقویم ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 73 بازدید

حکایت چشمان منتظر و سخاوت دستان شما

                        آری آغاز، دوست داشتن است                     گرچه پایان راه ناپیداست                     من به پایان دگر نیندیشم                     که همین دوست داشتن زیباست                                                                                      ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 23 بازدید