پست های ارسال شده در بهمن سال 1389

آزادی

             به قول احسان جوانمرد:                        شکسته بسته بگویم ...سلام آزادی..                                        سلام ای غزل ناتمام آزادی...                      تمام صحبت من این که ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 27 بازدید