پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

سوال

                          راستی خدایا                       من اگر نبودم                       این همه غم را چه می کردی؟                                                                                             (ناصر رعیت نواز)    
/ 24 نظر / 23 بازدید

عزرائیل

      اگر عزرائیل به دنبالم آمد                  بگو:‌دارد نامه ای عاشقانه می نویسد                    بگو:‌حتما                                          فردا                                                           یا پس فردا                                         خودش را                       به سنگهای ... ادامه مطلب
/ 41 نظر / 23 بازدید