پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

به دنیا خوش آمدی فرشته من

           ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد                                                                دل رمیده ما را انیس و مونس شد      خدا فرشته هایش را ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 30 بازدید