پاییز سر درگم

 

     پاییز جان

تکلیفت با خودت نامعلومه..یا خودت باش و ببار یا برو بذار برف بیاد..حس خوبی نداره که توی آبان ماه آستین کوتاه بپوشیم و پنجره باز بذاریم و گاهی حتی کولر بزنیم..هر چیزی سرجای خودش و به وقت خودش قشنگه..پس خودت باش

/ 0 نظر / 150 بازدید