یاغی

 

     با من برنو به دوش یاغی مشروطه خواه

     عشق کاری کرده که تبریز می سوزد در آه

    بعدها تاریخ می گوید که چشمانت چه کرد؟

    با من تنهاتر از ستارخان بی سپاه

   موی من مانند یال اسب مغرورم سپید

   روزگار من شبیه کتری چوپان سیاه

   هر کسی بعد از تو من را دید گفت از رعد و برق

   کنده پیر بلوطی سوخت ،نه یک مشت کاه

  کاروانی رد نشد تا یوسفی پیدا شود

  یک نفر باید زلیخا را بیندازد به چاه

  آدمیزاد است و عشق و دل به هر کاری زدن

آدم است و سیب خوردن، آدم است و اشتباه

سوختم دیدم قدیمی ها چه زیبا گفته اند:

: دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه"

 

                                                                              حامد عسگری

/ 0 نظر / 35 بازدید