درد نامه

یا حق
امروز جمله زیبایی از حضرت دادستان کل تهران در روزنامه خواندم که بس موجب امتنان و مسرت !خاطرم شد. ایشان فرموده اند برگزاری هر گونه مراسمی در سالگرد ۱۸ تیر غیر قانونی است! و اصولا ۱۸ تیر روز خاصی نیست که برایش سالگرد گرفته شود!!!!!!!!!!!!!!
من نمی دانم دیگر چه اتفاقی باید می افتاد تا ۱۸ تیر از این خاص تر شود؟ چند نفر دیگر باید به زندان می رفتند و چند نفر مفقود و مجروح می شدند تا خاطر عزیزان آسوده شود؟
در ثانی مگر قرار است در سالگرد آن جنایات چه کار کنند؟ اصلا چه کار می تو انند بکنند؟
فعلا که دانشجو از مورچه هم بی آزار تر شده اما چرا هنوز خار چشم حضرات است؟
چون مو را از ماست بیرون می کشد و راه مفت خوری بزرگواران قیم ملت را میبندد؟ چون زیر بار زور نمی رود؟ چون نمی پذیرد که دوستان همفکرش به خاطر فریاد حق طلبانه خود در بند باشند؟
اما حضرات بدانند که این پرچم هرگز بر زمین نهاده نخواهد شد و هرکس که بیفتد دیگری پرچم را برداشته و حرکت خواهد کرد بی وقفه تا وصول به آزادی!
زنده باد آزادی!

/ 5 نظر / 2 بازدید
فرید

۱- يه خورده بيشتر آدرس فريد رو بده . شايد ما اوين بوديم و خودمون نمی دونيم . مام خودم بعید می دونم که همون فرید باشم . ۲- يادداشت امروزت رو خوندم . مطمئنم . ۳- يادداشت ۷ خرداد رو هم خوندم . همچين بلايی سر من هم آمد . ناقابل ۲۵۰۰ نسخه . ۶ کلمه اضافه که اگر باقی می ماند فاتحه . تماما لاک گرفته شد . ۴- راستی گفتی نشريه . چه نشريه ای ؟ کجا ؟ منتظرم.

mina

عزيز ...دانشجو ديگر مثل کبريت بي خطر شده..ياشايد هم مجبورش کرده اند که باشد...

kimia

شما خودتان بهتر می دانيدکه چه می کنيد به اين زبون های ترسيده اهميت ندهيد...... موفق باشيد

reza

ما را به رخت و جوب شبانی فريفته اند اين گرگ سالهاست که با گله اشناست