شکرنعمت

خدایا:

تو را همچون فرزند بزرگ حسین بن علی ، سپاس میگزارم که دشمنان مرا از میان احمق ها برگزیدی که چند دشمن ابله ، نعمتی است که خداوند تنها به بندگان خاصش عطا می کند

 

دکتر علی شریعتی

/ 1 نظر / 68 بازدید
مهدی

دشمنانش انچنان ابله هم نبودن ها!! ولی در کل متن خوبیه.